IX MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY SUWAŁKI

I.    Cel:

·        spopularyzowanie dyscypliny szachowej oraz podniesienie umiejętności gry w szachy,

·        umożliwienie zdobycia lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE w szachach szybkich.

·        umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych (V i IV).

II.   Organizatorzy:

●       Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki.

●       Sędzia główny Mikołaj Bura, kom. 505-476-702, e-mail: buram@gazeta.pl  

III.  Termin i miejsce:

●        11-12.12.2021r.  

●     Suwałki – Hotel LOFT 1898 ul. Pułaskiego 24K

IV. Uczestnicy:

·        Wszyscy chętni zawodnicy ur. w 2003 r. i młodsi

V. System rozgrywek, tempo gry:

Turniej będzie rozgrywany w 2 grupach

Grupa A – ur. w 2003 i młodsi – turniej zgłoszony do FIDE

Grupa B – ur. w 2011 i młodsi – możliwość zdobycia V i IV kat. szachowej

Grupa Termin Tempo gry Ilość rund Uwagi
A 11-12.12.2021 20 min. + 10 sek. 9 Zgłoszony do FIDE – rapid
B 12.12.2021 20 min. + 10sek. 7 Na V i IV kat.

Kryteria punktacji pomocniczej:

– Buchholz średni, Buchholz, liczba zwycięstw, progress.

VI. Zgłoszenia:

·          Zgłoszenia przyjmuje sędzia główny: e-mail: buram@gazeta.plTel. 505-476-702

·          Serwis turniejowy: grupa „A”:  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4471/ 

                                           grupa „B”:  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4472/

VII. Program zawodów:

·       11.12.2021 r. (sobota) : godz. 09:00 – 10:00 – potwierdzenie zgłoszeń – grupa A; 

                                                  godz. 10:15– runda I,  dalsze – non-stop (rundy II-III-IV-V),

·      12.12.2021r.(niedziela): godz. 8:30 – 9:00 – potwierdzenie zgłoszeń – grupa B

                                             godz. 09:00 – Grupa A : runda V,  rundy VI-VII-VIII-IX – non-stop,

                                               godz. 09:10 – Grupa B : rundy I – VII – non-stop

                                              ok. godz. 15:30 – zakończenie. 

VIII. Wpisowe wraz z opłatą rankingową wynosi:

●       Grupa A –  15,00 zł                     ●       Grupa B – 10,00 zł. 

Wpisowe można opłacić przelewem bankowym na konto organizatora (Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki nr rachunku 84 9359 0002 0001 5219 2003 0001) lub przed rozpoczęciem turnieju w dniu 11.12.2021 do godz. 10:00.

IX. Nagrody:

Puchary  za miejsca I – III dziewcząt i chłopców w grupach do lat 6,  8, 10, 12, 14, 16 i 18.

Pula Nagród w grupie A – 1500 zł

Nagrody  I-VIII w grupie A: 400 zł., 300 zł., 200 zł.,  150 zł.,  100 zł ., 80 zł., 60 zł., 40 zł.

Nagrody rzeczowe za miejsca IX – XII w grupie A

Pula nagród w grupie B – 1500 zł

Nagrody rzeczowe za miejsca I – XII w grupie B

Nagrody dla najmłodszych – do lat 6 dziewcząt i chłopców

Upominki dla wszystkich  uczestników.

X. Informacje końcowe:

 • Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
 • Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
 • W trakcie zawodów osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie organizacyjnym turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
 • Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
 • W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
 • Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę zawodników i osób towarzyszących na wykorzystanie swojego wizerunku w ogólnopolskich i lokalnych mediach, na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

                                                                                Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU KLASYFIKACYJNEGO „SUWAŁKI JESIEŃ 2021” z okazji DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

CEL:

 • Zdobycie tytułów i kategorii szachowych PZSzach
 • Uzyskanie lub podwyższenie rankingu międzynarodowego FIDE
 • Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Zagospodarowanie i ciekawe spędzanie czasu wolnego

ORGANIZATOR:

TERMIN I MIEJSCE:

 • 11-13.11.2021 r.
 • Klub Szachowy „Hańcza” w Suwałkach ul. Szkolna 7 (domofon – I piętro)

PRAWO UCZESTNICTWA:

 • zawodnicy z rankingiem PZSzach co najmniej 1600 i rankingiem ELO nie większym niż 2199. (możliwość uzyskania wszystkich tytułów i kategorii szachowych).
 • Ilość uczestników ograniczona do 40 osób.

SYSTEM i TEMPO GRY:

 • 9 rund systemem szwajcarskim
 • po 60 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii

ZGŁOSZENIA:

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

 • We własnym zakresie

PROGRAM ZAWODÓW:

Data Rundy – godziny
11.11.2021 09:00 – 09:50 – zapisy
10:00 – I runda
13:00 – II runda
16:30 – III runda
12.11.2021 09:00 – IV runda
12:00 – V runda
15:30 – VI runda
13.11.2021 08:30 – VII runda
11:30 – VIII runda
14:30 – IX runda
Ok. 17:30 – zakończenie

Godziny rozpoczęcia rund są podane przykładowe, poszczególne rundy będą rozgrywane non-stop t.j. po zakończeniu ostatniej partii danej rundy – rozpoczyna się runda następna.

Kryteria punktacji pomocniczej:

 • średni Buchholz
 • pełny Buchholz
 • progresja

Wpisowe:

 • grupa A – 50 zł od zawodnika
 • Wpisowe zawiera opłaty: rankingową PZSzach (20 zł) i rejestracyjną FIDE (1,6 EUR)
 • Wpisowe można opłacić przelewem bankowym na konto organizatora (Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki nr rachunku 84 9359 0002 0001 5219 2003 0001)

lub przed rozpoczęciem turnieju w dniu 11.11.2021 do godz. 10:00.

Nagrody:

 • Puchary za miejsca I-III w klasyfikacjach generalnej.
 • Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników
 • Nagrody pieniężne wg poniższej tabeli (w złotych)
Liczba uczestników 1 2 3 4 5 6 7 8
06-10 120 80 50
11-15 150 120 100 50
16-20 200 140 100 60 50
21-25 250 160 120 100 60 50
26-30 300 200 140 120 100 60 50
31-35 350 250 160 140 120 100 60 50
36-40 400 300 200 150 130 120 110 100

Informacje dodatkowe:

 • Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
 • Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
 • Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
 • W trakcie zawodów osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie organizacyjnym turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
 • Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
 • W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
 • Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę zawodników i osób towarzyszących na wykorzystanie swojego wizerunku w ogólnopolskich i lokalnych mediach, na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

Opracował Mikołaj Bura

Pracowite zakończenie wakacji!

Nasi szachiści pod koniec sierpnia wzięli udział w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych w Rzeszowie.Wszyscy zagrali na 5+. Najwyższe 8 miejsce zajęła Kinga Wołągiewicz do lat 18, 8 miejsce do lat 10 Zuzanna Kołosza, Kamil Jasiulewicz, 10 miejsce do lat 12 Gabrysia Pałejko. Resztę wyników na chessmenager.com