O nas

Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki jest stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego. Jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku -nr KRS 0000212319.
Klub jest członkiem Podlaskiego Związku Szachowego i jednocześnie Polskiego Związku Szachowego.
Klub należy do pionu sportowego LZS i jest członkiem Podlaskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku.

Członkowie – ogółem (stan na 01.09.2016) 122 osoby w tym 45 kobiet
– w tym: młodzicy do lat 10
juniorzy młodsi – 11-14 lat
juniorzy 15 – 18 lat
pozostali – 19 lat i starsi
38 osób – członkowie
19 osób – członkowie
8 osób – członkowie
57 osób – członkowie zwyczajni

Zajęcia szkoleniowe w Klubie prowadzą:

 • Mikołaj Bura – trener klasy II
 • Dariusz Gałkiewicz – instruktor – kandydat na mistrza (rank. ELO 2222)
 • Marek Kłusowski – instruktor – kandydat na mistrza (rank. ELO 2135)

Zarząd Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki :

 • Beata Choińska – Prezes Zarządu,
 • Mikołaj Bura – Wiceprezes,
 • Andrzej Więch – Skarbnik,
 • Tatiana Bednarska – Członek,
 • Arlett Szchyllo – Członek,
 • Iwona Rudzińska– Członek,
 • Dariusz Gałkiewicz – Członek,

Komisja Rewizyjna Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki:

 • Waldemar Radzewicz -Przewodniczący,
 • Stanisław Czarniecki – Członek,
 • Krzysztof Wierzbicki – Członek,