IX MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY SUWAŁKI

I.    Cel:

·        spopularyzowanie dyscypliny szachowej oraz podniesienie umiejętności gry w szachy,

·        umożliwienie zdobycia lub podwyższenia rankingu międzynarodowego FIDE w szachach szybkich.

·        umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych (V i IV).

II.   Organizatorzy:

●       Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki.

●       Sędzia główny Mikołaj Bura, kom. 505-476-702, e-mail: buram@gazeta.pl  

III.  Termin i miejsce:

●        11-12.12.2021r.  

●     Suwałki – Hotel LOFT 1898 ul. Pułaskiego 24K

IV. Uczestnicy:

·        Wszyscy chętni zawodnicy ur. w 2003 r. i młodsi

V. System rozgrywek, tempo gry:

Turniej będzie rozgrywany w 2 grupach

Grupa A – ur. w 2003 i młodsi – turniej zgłoszony do FIDE

Grupa B – ur. w 2011 i młodsi – możliwość zdobycia V i IV kat. szachowej

Grupa Termin Tempo gry Ilość rund Uwagi
A 11-12.12.2021 20 min. + 10 sek. 9 Zgłoszony do FIDE – rapid
B 12.12.2021 20 min. + 10sek. 7 Na V i IV kat.

Kryteria punktacji pomocniczej:

– Buchholz średni, Buchholz, liczba zwycięstw, progress.

VI. Zgłoszenia:

·          Zgłoszenia przyjmuje sędzia główny: e-mail: buram@gazeta.plTel. 505-476-702

·          Serwis turniejowy: grupa „A”:  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4471/ 

                                           grupa „B”:  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4472/

VII. Program zawodów:

·       11.12.2021 r. (sobota) : godz. 09:00 – 10:00 – potwierdzenie zgłoszeń – grupa A; 

                                                  godz. 10:15– runda I,  dalsze – non-stop (rundy II-III-IV-V),

·      12.12.2021r.(niedziela): godz. 8:30 – 9:00 – potwierdzenie zgłoszeń – grupa B

                                             godz. 09:00 – Grupa A : runda V,  rundy VI-VII-VIII-IX – non-stop,

                                               godz. 09:10 – Grupa B : rundy I – VII – non-stop

                                              ok. godz. 15:30 – zakończenie. 

VIII. Wpisowe wraz z opłatą rankingową wynosi:

●       Grupa A –  15,00 zł                     ●       Grupa B – 10,00 zł. 

Wpisowe można opłacić przelewem bankowym na konto organizatora (Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki nr rachunku 84 9359 0002 0001 5219 2003 0001) lub przed rozpoczęciem turnieju w dniu 11.12.2021 do godz. 10:00.

IX. Nagrody:

Puchary  za miejsca I – III dziewcząt i chłopców w grupach do lat 6,  8, 10, 12, 14, 16 i 18.

Pula Nagród w grupie A – 1500 zł

Nagrody  I-VIII w grupie A: 400 zł., 300 zł., 200 zł.,  150 zł.,  100 zł ., 80 zł., 60 zł., 40 zł.

Nagrody rzeczowe za miejsca IX – XII w grupie A

Pula nagród w grupie B – 1500 zł

Nagrody rzeczowe za miejsca I – XII w grupie B

Nagrody dla najmłodszych – do lat 6 dziewcząt i chłopców

Upominki dla wszystkich  uczestników.

X. Informacje końcowe:

  • Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
  • Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
  • W trakcie zawodów osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
  • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
  • W sprawach nieujętych w komunikacie organizacyjnym turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
  • Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
  • W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
  • Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  • Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę zawodników i osób towarzyszących na wykorzystanie swojego wizerunku w ogólnopolskich i lokalnych mediach, na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

                                                                                Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki