KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU KLASYFIKACYJNEGO „SUWAŁKI JESIEŃ 2021” z okazji DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

CEL:

 • Zdobycie tytułów i kategorii szachowych PZSzach
 • Uzyskanie lub podwyższenie rankingu międzynarodowego FIDE
 • Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Zagospodarowanie i ciekawe spędzanie czasu wolnego

ORGANIZATOR:

TERMIN I MIEJSCE:

 • 11-13.11.2021 r.
 • Klub Szachowy „Hańcza” w Suwałkach ul. Szkolna 7 (domofon – I piętro)

PRAWO UCZESTNICTWA:

 • zawodnicy z rankingiem PZSzach co najmniej 1600 i rankingiem ELO nie większym niż 2199. (możliwość uzyskania wszystkich tytułów i kategorii szachowych).
 • Ilość uczestników ograniczona do 40 osób.

SYSTEM i TEMPO GRY:

 • 9 rund systemem szwajcarskim
 • po 60 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii

ZGŁOSZENIA:

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

 • We własnym zakresie

PROGRAM ZAWODÓW:

Data Rundy – godziny
11.11.2021 09:00 – 09:50 – zapisy
10:00 – I runda
13:00 – II runda
16:30 – III runda
12.11.2021 09:00 – IV runda
12:00 – V runda
15:30 – VI runda
13.11.2021 08:30 – VII runda
11:30 – VIII runda
14:30 – IX runda
Ok. 17:30 – zakończenie

Godziny rozpoczęcia rund są podane przykładowe, poszczególne rundy będą rozgrywane non-stop t.j. po zakończeniu ostatniej partii danej rundy – rozpoczyna się runda następna.

Kryteria punktacji pomocniczej:

 • średni Buchholz
 • pełny Buchholz
 • progresja

Wpisowe:

 • grupa A – 50 zł od zawodnika
 • Wpisowe zawiera opłaty: rankingową PZSzach (20 zł) i rejestracyjną FIDE (1,6 EUR)
 • Wpisowe można opłacić przelewem bankowym na konto organizatora (Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki nr rachunku 84 9359 0002 0001 5219 2003 0001)

lub przed rozpoczęciem turnieju w dniu 11.11.2021 do godz. 10:00.

Nagrody:

 • Puchary za miejsca I-III w klasyfikacjach generalnej.
 • Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników
 • Nagrody pieniężne wg poniższej tabeli (w złotych)
Liczba uczestników 1 2 3 4 5 6 7 8
06-10 120 80 50
11-15 150 120 100 50
16-20 200 140 100 60 50
21-25 250 160 120 100 60 50
26-30 300 200 140 120 100 60 50
31-35 350 250 160 140 120 100 60 50
36-40 400 300 200 150 130 120 110 100

Informacje dodatkowe:

 • Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
 • Turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
 • Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
 • W trakcie zawodów osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • W sprawach nieujętych w komunikacie organizacyjnym turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
 • Zawody odbywają się bez udziału publiczności.
 • W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Szachowego. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad przedstawionych przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia lub wykluczenia z zawodów.
 • Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę zawodników i osób towarzyszących na wykorzystanie swojego wizerunku w ogólnopolskich i lokalnych mediach, na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

Opracował Mikołaj Bura