Kontakt

Klub Szachowy „HAŃCZA”

16-400 Suwałki ul. Szkolna 7
tel. 501 142 863, 505 476 702

konto:  Bank Spółdzielczy

w Suwałkach

nr  84 9359 0002 0001 5219 2003 0001

NIP: 844-10-57-789, Regon: 79015906500000

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku

Klub Szachowy „Hańcza” Suwałki jest stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.
Jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Białymstoku – nr KRS 0000212319.