Zarząd

Zarząd Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki :

  • Beata Choińska – Prezes Zarządu,
  • Mikołaj Bura – Wiceprezes,
  • Andrzej Więch – Skarbnik,
  • Tatiana Bednarska – Członek,
  • Arletta Szchyllo – Członek,
  • Iwona Rudzińska– Członek,
  • Dariusz Gałkiewicz – Członek,

Komisja Rewizyjna Klubu Szachowego „Hańcza” Suwałki:

  • Waldemar Radzewicz -Przewodniczący,
  • Stanisław Czarniecki – Członek,
  • Krzysztof Wierzbicki – Członek,